POLITYKA JAKOŚCI

DOZAMEL Sp. z o.o. posiada wdrożony System HACCP oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności oparty o międzynarodową normę ISO 22000:2005, które gwarantują w gastronomii wysoką jakość serwowanych posiłków, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokich standardów higienicznych w zakresie przygotowania i serwowania potraw. Wdrożony system jest systematycznie nadzorowany przez profesjonalnych audytorów niezależnej, zewnętrznej jednostki certyfikującej o międzynarodowym zasięgu – Bureau Veritas, co jest potwierdzone Certyfikatem.

DOZAMEL Sp. z o.o. posiada Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, PN-N 18001, wydany przez Bureau Veritas Polska – więcej.

Zamknięte

Restauracja Fabryczna jest zamknięta na stałe

Skip to content