Polityka cookies

Polityka Prywatności

Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo administrator przetwarza, będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z ich przetwarzaniem. Zakres informacji odpowiada wymogom art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego także „RODO”.

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się ze Spółką – adresatów i nadawców korespondencji elektronicznej wysłanej poprzez formularze kontaktowe znajdujące się na stronie restauracja-fabryczna.pl jest DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, KRS: 0000085139, NIP: 8960001014; dane kontaktowe: tel. 71 35 65 701, e‑mail: sekretariat@dozamel.pl.

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych IOD), z którym może Pani/Pan kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych na email: iod@dozamel.pl lub na adres pocztowy wskazany w pkt. 1

3. W JAKICH CELACH ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ BĘDĄ PRZETWARZANE PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Pana/Panią zapytanie poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 RODO).

4. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) organom władzy publicznej lub podmiotom publicznym uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną (np. sądowi, Policji itp.).

5. JAKI JEST OKRES PRZECHOWYWANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od kategorii archiwalnej której dotyczy korespondencja, wynikający z „Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt DOZAMEL Sp. z o.o.”.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.

7. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00‑193 Warszawa, w przypadku, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

8. CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE LUB OBOWIĄZKOWE?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania lub ich niekompletność danych uniemożliwi obsługę przesłanej korespondencji i może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

9. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. INFORMACJA O PRZEKAZYWANIU DANYCH POZA EOG

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein lub do organizacji międzynarodowej.

Polityka Cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie restauracja-fabryczna.pl stosuje pliki cookies. Korzystanie z ww. serwisu oznacza, że akceptują Państwo naszą politykę prywatności. Pliki cookies będą zamieszczane w Państwa urządzeniu.

W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień używanej przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa polityki przetwarzania danych osobowych dostępną wyżej.

Dla Państwa wygody serwis restauracja-fabryczna.pl używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, telefon itp.) umożliwiające m.in. dostosowanie wyglądu wyświetlanej strony do urządzenia na którym jest wyświetlana (m.in. odpowiednio mniejsza wersja dostosowana do ekranu telefonów komórkowych oraz automatyczny wybór języka strony). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

RODZAJE STOSOWNYCH PLIKÓW COOKIES

Witryna restauracja-fabryczna.pl stosuje dwa typy plików cookies:

  1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. wyświetlane komunikaty o błędach)
  2. funkcjonalne (zapisujące wybrane ustawienia użytkownika, np. wyrażone zgody), takie jak:
    • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny restauracja-fabryczna.pl. Ich dokładny sposób działania oraz politykę prywatności Google Analytics mogą Państwo znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
    • cookies hotjar.com – służą do określenia sposobu używania strony przez użytkowników; Ich dokładny sposób działania oraz politykę prywatności mogą Państwo znaleźć pod adresem: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
    • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia. Po zamknięciu sesji są one automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika.

Serwisy obce, do których restauracja-fabryczna.pl może odsyłać, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej (np. plików umożliwiających logowanie się do serwisu obcego). Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Tego rodzaju pliki cookies to:

  • w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć; polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

ZMIANA I USUWANIE PLIKÓW TYPU COOKIES

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (w ustawieniach przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Edge
Menu > Ustawienia >Prywatność i zabezpieczenia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

ZMIANY
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.